360 Space Demo

card image
8
DEMO LIVE PANORAMA

demo

Demo showing the transition between multiple panoramic images to create a live panorama effect

card image
10
DEMO TIME BASED PANORAMA

demo

Demo showing different panorama images based on time slots

card image
652
Phòng Trà - Hạ Long

KimDecor

Phòng trà 3 cô nương, thiết kế theo ngũ hành, truyền tải giá trị truyền thống!

card image
705
Hoàng Lý Home

KimDecor

Thay đổi không gian nhà khách từ phong cách hiện đại sang phong cách truyền thống!

card image
55
Demo KimStore

KimDecor

Demo cửa hàng bán sản phẩm thủ công, truyền thống của hệ thống KimStore

card image
69
Phòng triển lãm ảnh

KimArt

360-degree art gallery, a project of KMG

card image
8
DEMO INSTA360

demo

Demo with some image captured with Insta360 camera

card image
22
DEMO TEXT CALLOUT

demo

Demo showing how Callout Text POIs work

card image
18
DEMO AR

demo

card image
34
DEMO MEASUREMENTS

demo

Demo to show how to add lines to display the measurements of some objects.

card image
2
DEMO HIGH RESOLUTION

demo

Demo with panoramic images in high resolution and with multi resolution enabled

card image
8
DEMO VIDEO 360

demo

Demo with 360 degree panorama videos

card image
17
DEMO STREETS

demo

Demo of a streets tour with map

card image
19
DEMO VIRTUAL STAGING

demo

Demo that show a room before and after

card image
7
DEMO VIDEO INTRO

demo

Demo with a video as initial background loading

card image
12
DEMO VIDEO STREAM

demo

Demo with an url of a video streaming

card image
15
DEMO AUTOMOTIVE

demo

Demo of a virtual tour for a car dealer

card image
58
DEMO SHOWROOM CARS

demo

Demo for a car dealership

card image
15
DEMO STORE

demo

Demo of a virtual store with the possibility to buy products

card image
5
DEMO SLIDESHOW

demo

Demo of the auto generated slideshow from a set of images

card image
2
DEMO POIs

demo

Demo with some pois

card image
31
DEMO HOUSE

demo

Demo of a virtual tour for real estate 2

card image
4
DEMO PARTIAL

demo

Demo with limited non 360 degree panorama

card image
38
DEMO POI SELECTIONS

demo

Demo showing the possibility of contouring objects

card image
192
DEMO 3D VIEW (DOLLHOUSE)

demo

Demo showing the 3d view of the whole house

card image
24
SIMPLE VIRTUAL TOUR

demo

Demo of the Simple Virtual Tour that shows all the potential of this application

card image
8
DEMO EFFECTS

demo

Demo with some effects on rooms

card image
35
DEMO 3D EMBED OBJECT

demo

Demo showing a 3d object embedded in the panorama

card image
6
DEMO CLICK ANYWHERE

demo

Demo of the Simple Virtual Tour with click anywhere enabled that permits to navigate without clicking on the markers

card image
6
DEMO MINIMAL

demo

Demo of single panorama with all features turned off

card image
21
DEMO 3D MODELS

demo

Demo that show how to integrate some 3d models

card image
4
DEMO LOTTIE

demo

Demo that show panorama as Lottie File

card image
11
DEMO EMBED CONTENTS

demo

Demo with some image and videos embedded directly on the tour.

card image
438
Thưởng trà - Nghe nhạc

KimDecor

Một không gian thưởng trà, nghe nhạc, xem tranh, mạn đàm về nghệ thuật truyền thống, đàm đạo về kiếp nhân sinh,...

card image
164
Việt Nam Lake Tour

LEO

Khám phá các địa điểm có giá trị tại Việt Nam

card image
101
Famous Symphony Theater

Duc

card image
104
Khám phá hệ mặt trời

demo

Tương tác không gian 360 để cùng khám phá cấu trúc và các hành tinh trong hệ mặt trời

card image
914
SYC Sài Gòn

Legend SG

card image
187
Phòng khách diện tích nhỏ

KimDecor

card image
124
Showroom Hồ Tây

Legend GCV

Giới thiệu không gian showroom Hồ Tây

card image
79
Phòng Tranh Thêu Hằng Khoa

KimArt

card image
723
Hằng Khoa Gallery

KimArt

card image
110
SYC Hà Nội

Legend LA

card image
100
Phòng sinh hoạt chung cả nhà

KimDecor

Không gian thư trà nhạc hoạ...

card image
6
DEMO AI PANORAMA

demo

Demo of panoramas generated with artificial intelligence

card image
16
DEMO 3D VISUALIZATION

demo

Demo of a tour created with 3d software and with different interior visualizations

card image
33
DEMO CUSTM 3D VIEW MODEL

demo

Demo of a custom 3d object as 3d view (dollhouse)

card image
4
DEMO POINT CLOUDS

demo

Demo of a point cloud renderer for large point clouds

card image
3
DEMO VIDEO STREAM 2

demo

Demo with an url of a video streaming

card image
3
DEMO MULTILANGUAGE

demo

Demo tours with content translated into multiple languages.

card image
184
Triển lãm Gốm - Sứ

KimArt

Demo phòng triển lãm gốm sứ 2 phiên bản cho 1 showroom thuộc làng gốm Bát Tràng - Hà Nội

card image
288
Phòng trà Việt Trì

KimDecor

card image
6
DEMO AVATAR VIDEO

demo

Demo that shows a video avatar overlaid on the tour and which changes depending on the room you are in.

card image
6
DEMO GROUPED POIS

demo

Demo showing how to use grouped POIs to optimize space and not fill the tour with icons

360 Space Demo